DVD Video Thiếu Lâm Nội Công Toàn Tập

#1

Bộ 5 DVD hướng dẫn toàn tập Nội Công Thiếu Lâm với võ sư Thích Diên Vương (释延王) phương trượng Hà Nam Thiếu Lâm Tự. Trong bộ DVD này sư phụ Thích Diên Vương sẽ hướng dẫn chúng ta 11 bài nội công thiết thực, nhằm nâng cao thể chất cũng như tình thần của người luyện võ. Nếu như khí công là những bài tập hô hấp, tuần hoàn khí trong cơ thể một cách phức tạp, thì nội công là những bài tập vận động cơ bắp đơn thuần với hô hấp tự nhiên. Cho nên người tập không cần phải bận tâm đến vấn đề "tẩu hoả nhập ma" hay phải "chân truyền" mới tập được.
 1. Fuk On Gung (伏案功) Phục Án Công (Giảm Huyết Áp)
 2. Goo San Gung (固肾功) Cố Thận Công (Kiện Thận)
 3. Lap Sai Baat Duan Gam (立势八段锦) Lập Thức Bát Đoạn Cẩm (Đứng)
 4. Joh Sai Baat Duan Gam (坐势八段锦) Toạ Thức Bát Đoạn Cẩm (Ngồi)
 5. Siu Ji Gung (消脂功) Tiêu Chi Công (Tiêu Mỡ)
 6. Yeung Sam Gung (养心功) Dưỡng Tâm Công (Dưỡng Tâm)
 7. Yik Ji Gung (益智功) Ích Trí Công
 8. Jong Gwat Gung (壮骨功) Tráng Cốt Công
 9. Yik Gan Ging (易筋经) Dịch Cân Kinh
 10. Sai Sui Gung (洗髓功) Tẩy Tuỷ Công
 11. Sai Sui Gung Joh Sai (洗髓功坐势) Tẩy Tuỷ Công (Ngồi)
Link Download
http://nitroflare.com/view/2BCDB0D2BDF7DC4/Thieu_Lam_Noi_Cong_Toan_Tap_1.iso
http://nitroflare.com/view/CE1FC33AC68F221/Thieu_Lam_Noi_Cong_Toan_Tap_2.iso
http://nitroflare.com/view/FC2C0DAE4D7DEDC/Thieu_Lam_Noi_Cong_Toan_Tap_3.iso
http://nitroflare.com/view/8E0D974A870C4BB/Thieu_Lam_Noi_Cong_Toan_Tap_4.iso
http://nitroflare.com/view/09F93416622D1F4/Thieu_Lam_Noi_Cong_Toan_Tap_5.iso
 
Last edited by a moderator:
Top