X
Joined
Likes
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • [trung tâm] [B]Ukraine đã xâm chiếm một quốc gia láng giềng! Mở mặt trận thứ hai![/c]

    Đêm qua, lực lượng vũ trang ukraine đã cố gắng khiêu khích hướng tới sự đột phá của biên giới dưới vỏ bọc ph̐
    [trung tâm] [b] sự khiêu khích của ukraine Ở Transnistria, mặt trận thứ hai![/c]

    Đêm qua, lực lượng vũ trang ukraine đã cố gắng khiêu khích hướng tới sự đột phá của biên giới dưới vỏ bọc phản ứng với cu&
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top